Автобиография

Доктор Карачоров

Доктор Костадин Карачоров – Уролог

Български Лекарски Съюз Член на Български Лекарски Съюз

Българско Урлогично Дружество Член на Българско Урологично Дружество

В момента работи като уролог в НМТБ „Цар Борис III”, гр.София.
Както приема и пациенти в частният си кабинет на ул. „Георги Софийски“ № 14-20 (срещу Александровска болница)

Говорими езици: български, английски, арабски

Автобиография

Образование:

Завършил Медицинска Академия – гр.София 1976 г.

Специализации:

Хирургия Медицинска Академия- II хирургия 1980-1983 г. при проф.Я.Добрев.
Урология ИНМП „ Пирогов” Урологична клиника 1984-1986 г. при проф.Н.Минков.

Признати специалности:

1983г. –придобита специалност : Хирургия.
1986г.- придобита специалност : Урология.

Биографични данни:

1986г. – 1990г. Специалист уролог ЦКБ МВР гр.София.
1991г. – 1993г. Работи в Либия като уролог – консултант в болницата на гр.Мисалата.
1993г. – 1997г. Работи като специалист уролог в ТМИ гр.София.
1998г. – 1999г. Работи в Либия като уролог-консултант в болницата на гр.Завия.
От 2000г. до настоящия момент работи като уролог в НМТБ „Цар Борис III” гр.София.
От 2000г. има открита индивидуална частна практика.

Следдипломни квалификации:

1. Специализация Toronto ”General Hospital” Канада – 1990г.
2. Индивидуален курс по трансуретрална хирургия в МА гр.София проф.Панчев – 1996г.
3. Квалификационен курс по трансуретрална хирургия в ОБ гр.София при проф.Чакъров – 1997г.
4. Диагностичен и терапевтичен ултразвук в урологията 1995г. при доц.Ж.Василева.
5. Индивидуален курс по „Абдоминална ехография” в Клиниката по гастроентерология 2002г. при доц.Н.Григоров.

Публикации и участие в конгреси и симпозиуми:

1. Therapeutic approuches and comparative evaluation in treatment with Chlamidial infection .2nd International Congress of Andrology.12-14 nov.1999,Sofia,Bulgaria.
2. Фертилитетни проблеми при болни с постпаротитен орхит I –ви
Национален конгрес по андрология с международно участие 16-17 май 1996г.,гр.София.
3. Национален симпозиум по урология по „Заболявания на простатната жлеза“ 02-04 Юни 2005 г.
4. II – ри национален симпозиум по „Заболявания на простатната жлеза“ с международно участие 5-7 юни 1997г. гр.Сандански.
5. 50 публикации в-к „Доктор” по въпроси свързани с възпаление на пикочополовата система.