Партньори

Контакти с други клиники

Проф. Д-р Магдалена Иванова Лесева - Началник лаборатория по клинична микробиология към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", бул."Ген. Едуард И. Тотлебен" №21, София 1606, България

Проф. д-р Красимира Икономова - началник "Клинична Лаборатория и Имунология" към НМТБ "Цар Борис III", бул. "Княгиня М.Луиза" №108, София 1233, България