Хроничен Простатит – лечение

Хроничен Простатит – лечение

Лечението на хроничния простатит създава големи проблеми. След изолиране причинителите на възпалението и направената антибиотикограма се назначава необходимия антибиотик. Обикновено антибиотиците се назначават орално (през устата). През последните години проучванията на много автори доказаха, че назначените антибиотици достигат до огнището на възпаление в простатната жлеза в малка концентрация, която е недостатъчна да се справи с възпалението. Приети през устата антибиотиците се резорбират трудно при наличие на гастрит, колит, панкреатит, холецистит. Втората бариера през която трябва да преминат антибиотиците е простатната капсула. Тя пропуска избирателно антибиотиците. Достигнали до възпалителното огнище антибиотиците отново срещат препятствие.

Като резултат антибиотичната концентрация, която навлиза в огнището на възпаление е недостатъчна да санира възпалението.

Поради тези причини за предпочитане е антибиотиците да се назначават парентерално-венозно. Разбира се необходимо е дозата на антибиотиците да е в необходимите параметри, както и продължителността на лечението.

Лазерната рефлексотерапия на простатната жлеза с ред и инфраред лъчи има редица преимущества:

  • Подобряване кръвообръщението и лимфообръщението в жлезата, като по този начин се премахва конгестията (застоя) и се намалява обема на жлезата.
  • Повишава се пермиабилитета (пропускливостта) на простатната капсула, което подпомага по лесното проникване на антибиотиците.
  • Повишаване мутелитета и резистентността на простатните клетки, засилване локалния имунитет, а оттам и общия имунитет на организма.
  • Директен бактерициден ефект върху попадналите в простатата микроорганизми.

Лазерните лъчи имат положително въздействие върху сперматогенезата, повишаване потентността, а оттук и борбата с мъжкия стерилитет.

Комбиниране на лечението с интрапростатни апликации довежда до 75-80% успех в лечението на хроничния простатит.