Урологичния кабинет е специализиран и работи върху възпалителните заболявания на пикочополовата система като:

Прочетете още

Хроничен Простатит-лечение

Лечението на хроничния простатит все още има големи трудности и неясноти. До сега няма изработено единно становище на уролозите от цял свят за лечението на хроничния простатит. Това се дължи на много и различни субективни и обективни фактори .

Още в началото на заболяването голям процент от пациентите поради неудобство, неразбиране на заболяването или от финансова гледна точка решават сами да се назначават изследвания и да се самолекуват. Немалка част от болните съвсем неправилно се обръщат за помощ към специалисти които не се занимават основно с диагностика и лечение на хроничния простатит.

Поради гореизброените или други неизвестни на нас причини, правилното лечение на хроничния простатит се забавя с месеци ,а много често и с години. Пациентите могат да изброят поименно специалистите/от най –различни области/които са ги лекували години наред без особен ефект. Приемали са антибиотици от всички групи месеци наред.

Оставен дълго време да съществува, хроничния простатит бавно, но сигурно деструктурира простатната жлеза. Образуват се както калцификати в паренхима, така и капсулирани огнища в каналчестата система на жлезата.

В началото на 90-те години на миналия век уролозите от цял свят започнаха усилено работа за прилагане свойствата на лазерните лъчи при лечението на хроничния простатит.

Изследванията доказаха ,че прилагането на маломощни лъчи в R/ ред / и IR /инфраред/ диапазон върху хронично възпалената простатна жлеза има редица положителни въздействия като :

  • Подобряване кръвообръщението и лимфообръщението в жлезата, като по този начин се премахва конгестията /застоя/ и се намалява обема на жлезата ;
  • Повишаване се пермиабиалитета /пропускливостта/ на простатната обвивка , което подпомага по лесното проникване на приеманите антибиотици ;
  • Повишаване муталитета и резистентността на простатните клетки, засилване локалния имунитет, а оттам и общия имунитет на организма.

Маломощните лазерни лъчи /ред и инфраред/ предизвикват сложни биофизични промени в простатните клетки. Особено важен при това лечение е директния бактерициден ефект върху попадналите в проста микроорганизми.

Създаването на електроди приготвени от специална сплав, както и световод провеждащ лазерните лъчи от източника до болния дават възможност за директна ирадиация на уретрата и простатната жлеза.Уретралния хелиум-арсенид диод с дължина на вълната 820 nm и модулация- 3 kHz за R-лъчи облъчват директно уретрата и предлежащата простатна тъкан. Ректалния диод поставен в ректума през ануса с IR лъчи с максимална дължина на вълната 820 nm прониква до 4-5 см.в дълбочина на простатната тъкан .

Последните публикации на много руски учени доказаха положителното въздействие на лазерните лъчи върху сперматогенезата, повишаване потентността а оттук и борбата с мъжкия стерилитет.

Разбира се лазерната ирадиация /R и IR/на простатната жлеза не бива да се оставя като самостоятелно лечение. Комбинирането и с подходящо антибиотично лечение/съгласно добре направената антибиотикограма/, назначаването на имуностимулатори, витаминотерапия, простатни апликации водят до излекуване при затегнатите и рецидивиращи простатити.


10 Март 2011 г. д-р Карачоров
уролог-хирург


Използвана литература :

Rаzumov S.V.,Egorov A.A. urologia2002 jan
V.A.Builin Low intensity laser therapy
A.I.NeimarkEfferentna kvantova therapia urology 2003
Blanco M. Eur.7.Epidemiol.of urology1996
Buck A.C. British jurnal of urology1996
Toshiro P.S. LLLT 1988
Prof.Guido Stada Dr.Franco Gadda Milan-Italy
E.K.Koultachavenia M.D.


Апаратура Апаратура Апаратура Апаратура Апаратура Апаратура Апаратура

Работно време:

08:00-12:00 и 14:00-17:00

Цени:

Цена на консултативен преглед: 30 лв.
Цена на ехография коремни органи: 30 лв.

Прегледите стават с предварително записване на адрес:

Ул. "Георги Софийски"
№ 14-20
срещу Александровска болница

Тел. (02) 423 2065
GSM 0888 61 82 77
GSM 0879 37 75 97
GSM 0885 10 74 25

karachorov.k@abv.bg

Чужди езици:
английски, арабски.

Урологичните операции се извършват в Болница "София мед" с направление от Здравната Каса.
Допълнително заплащане за избор на екип

София, бул. "Г.М.Димитров" 16

Член на Български Лекарски Съюз

Член на Българско Урологично Дружество